acquisto levitra levitra prezzo cialis prezzo acquisto cialis viagra senza ricetta super kamagra comprare viagra cialis senza ricetta comprare cialis acquisto viagra cialis generico cialis prezzo kamagra 100mg viagra o cialis viagra donne levitra o cialis kamagra 100 cialis on line

► ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ◄
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 

            โรงเรียนกิตติคุณเป็นโรงเรียนในมูลนิธิคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทยเดิมชื่อ"โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ"ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารหลังแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2522(ค.ศ.1979)เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวมี 3 ห้องเรียน 1 ห้องครัว 1 ห้องอาหารและ1 ห้องธุรการบนพื้นที่จำนวน 2 ไร่ 1งาน  โดยมีศาสนาจารย์ลาร์ส ลอร์เนอร์ชาวสวีเดนและนางมารีย์ ลอร์นเนอร์ชาวนอรเวย์มิชชั่นนารีประจำคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายแสวง กุสาวดี(ศาสนาจารย์แสวง กุสาวดี) ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินการก่อสร้างจากคริสตจักรต่างๆ ในประเทศนอรเวย์และสวีเดน ใช้งบประมาณการก่อสร้าง ห้าแสนห้าหมื่นกว่าบ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2522(ค.ศ.1979) ในระยะเริ่มแรกนั้นได้เปิดดำเนินกิจการเป็นสถานเลี้ยงเด็กรับดูแลเด็กอายุ 2-3 ขวบ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตเปิด เป็นโรงเรียนอนุบาล ชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลกิตติคุณ" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 (ค.ศ.1980) โดยมีนายแสวง กุสาวดี (ศาสนาจารย์แสวง กุสาวดี) เป็นผู้จัดการ มีนางพรทิพย์ กุสาวดี เป็นครูใหญ่ ได้ทำการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1และอนุบาลปีที่2ตั้งแต่ปีการศึกษา2522เป็นต้นมา

            กิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลทั่วไปในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ต่อมาในปี 2522 (ค.ศ. 1982) โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างอาคารเรียนเพิ่มและขออนุญาตขยายระดับชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1และขยายต่ออีกปีละชั้นจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ขออนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนกิตติคุณ” มีนายชาญวุฒิกุสาวดี เป็นผู้จัดการ และนางพรทิพย์ กุสาวดี เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีการศึกษา 2550(ค.ศ.1997) ได้ขยายอาคารเรียน และระดับชั้นเรียนเพิ่มถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขยายต่อปีละชั้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2556) มีนักเรียนจำนวน 1,175 คน มีครูและบุคลากร จำนวน 76 คน มีนางพรทิพย์ กุสาวดีเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต มีนายชาญวุฒิ กุสาวดี เป็นผู้อำนวยการ และมีนายกังวาน อุตมะ เป็นผู้จัดการ

 
 
หน้าหลัก||ประวัติโรงเรียน||ข้อมูลทัั่วไป||เกี่ยวกับโรงเรียน||กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน||บุคลากร
กลับสู่ด้านบน